You are here

2020-perspektiver

Denne film introducerer til 2020-perspektiver.

2020-perspektiver er et fælles perspektiv på skoleudviklingen i Roskilde Kommune 2016-2020. Det sætter ord på den opgave, vi bærer et fælles ansvar for, og på den vision vi har for år 2020.

2020-perspektiver samler vores udviklingsindsatser i tre nøgleområder og giver dem fælles retning. Det er altså ikke er en detailplan, der skal igangsætte nye projekter eller indsatser. Men det er perspektiver, som, udover at fastslå den fælles retning, også udtrykker nogle til- og fravalg i vores forståelse af god skoleudvikling.

Du kan læse en kort præsentation af kerneopgaven, visionen og de tre nøgleområder i menuen til højre og læse hele dokumentet '2020-perspektiver' her: PDF icon 2020-perspektiver Roskilde Kommune Skole og Klub

 

Senest opdateret

05.12.2016