You are here

Danskfagets litteraturundervisning

Kristine Kabel, DPU

”Overgange i dansk” havde i foråret 2018 den fornøjelse at høre lektor ved DPU Kristine Kabel fortælle om danskfaget i udskolingen og gymnasiet.

I sit oplæg berører Kristine Kabel de forskelle, der tegner sig i danskundervisningen – herunder med fokus på litteratur og skriveundervisningen – som eleverne fra overbygningen i grundskolen og eleverne i gymnasiet skal navigere i.

Katrine Kabel er lektor, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup

Du kan læse mere om Roskilde Kommunes arbejde med overgang til ungdomsuddannelse og downloade Kristine Kabels slides her på siden under 'Professionelle læringsfællesskaber'

Senest opdateret

25.10.2018