You are here

Data i skoleledelse

Datadag for skoleledelser - om brug af data i skoleledelse

Onsdag den 1. marts 2017 deltog skoleledelserne i Roskilde Kommune i en skræddersyet temadag med fokus på data i skoleledelse. Dagen var planlagt og blev gennemført i samarbejde med UCC, som på dagen holdt oplæg, havde forberedt øvelser og uddelte værktøjer til inspiration. Her på siden kan du se eller gense temadagen i to dele. Værktøjerne, som blev uddelt på dagen, indgår i filmene og er sendt til ledelserne på dagen.

Som en del af dagens program fortalte skoleleder Flemming Jørgensen fra Sct. Jørgens Skole om ledelsens og PLC-teamets arbejde med at udarbejde et dataårshjul. Sct. Jørgens Skoles erfaringer kan du høre om i den første af de to film nederst på siden.

Baggrund for temadagen

I 2020-perspektiver har opgaven med at skabe viden om samspillet en central placering. Det gælder hele læringskulturen i og omkring skolen, at vi må skabe viden om, hvilken betydning og virkning de pædagogiske indsatser har for og på elevernes læring, trivsel, udvikling og dannelse. 

Forskning peger på, at et øget fokus på en kollektiv og systematisk brug af data i skolen kan bidrage positivt til elevernes læring og trivsel (T. Nordahl, 2015). I Roskilde Kommune arbejder vi med data i en bred forståelse: Data er fastholdte informationer, der kan genbesøges. Det betyder, at data eksempelvis både kan være observationer af undervisning, elevprodukter, lydoptag, elevplaner og testresultater, nøgletal og kortlægningsresultater.

Data skal indgå i et samspil med viden fra praksis og erfaringer fra undervisningen og styrke den professionelle dømmekraft. Det vigtige er, hvilke spørgsmål data kan være med til rejse og belyse, og hvordan vi kollektivt og systematisk anvender data i skoleudviklingen, i udvikling af undervisning og i dialogen med det enkelte barn og forældrene - som en integreret del af vores arbejde. En del af dette arbejde handler om at skabe overblik over data, udvikle et fælles sprog, udvælge og bringe data i spil dér, hvor de kan være relevante forstyrrelser og bidrage til at skabe viden om samspillet mellem indsatser og deres virkning.

Find inspiration til arbejdet i materialerne fra temadagen i marts og se filmene nederst her på siden.

Data i skoleledelse, 1. marts 2017

Senest opdateret

20.10.2017