You are here

Digital dannelse

 • Digital dannelse

  Illustration af de fire områder som tilsammen udgør digital dannelse

Politikerne i Roskilde Kommune vedtog i foråret 2017 en digitaliseringsstrategi for kommunens skoler, så det nu er obligatorisk at arbejde med digital dannelse.

Der er udarbejdet et materiale i Roskilde, der understøtter skolernes arbejde. 

En arbejdsgruppe bestående af klubområdet, SSP, Borgerservice, folkebiblioteket og dagtilbud har arbejdet med området og udarbejdet et materiale målrettet skolerne. Med udgangspunkt i denne opdeling har vi nu en fælles forståelse af, hvordan vi taler om digital dannelse - en kommunal forståelsesramme. Modellen stammer ikke fra Roskilde men har været med til at skabe klarhed over definitionen. De 4 områder udgør tilsammen digital dannelse.  

Den digitale borger: Alle unge over 15 år får et NemID og har en digital postkasse, hvor de modtager al kommunikation fra det offentlige. Dette giver mange udfordringer, og her er Borgerservice central for skolerne. Der er derfor aftalt forløb med Borgerservice, som kommer ud på skolen og underviser de unge. 

Social på nettet og Sikker på nettet: Kommunens klubber har arbejdet en del med disse områder og har været involveret i dette arbejde gennem en årrække. Der er en del skoler, der allerede har kontrakter med klubberne, men alle skoler kan nu benytte klubbernes kompetencer ift. digital dannelse i små aktionslæringsforløb, hvor skolernes pædagogiske personale opnår kompetencer ift. digital dannelse.

Kreativ producent: Folkebiblioteket har gennem Åben Skole-samarbejdet mange undervisningsforløb på skolerne eller i deres filialer og har ansat en folkeskoleansvarlig. Nogle af deres tilbud er nu målrettet denne del af deres arbejde, så de primært understøtter kreativ producent – det er fx kompetencerne ift. kildekritik og fake news.

Ligeledes er der udarbejdet en linksamling med en kort introduktion til de mange materialer, der findes om dette emne på bl.a. EMU´en, Red Barnet og DR.

Materialet indeholder en oversigt over kommunens ressourcepersoner, som kan kontaktes. 

Undervisningsforløb og linksamling

 • Undervisningsforløb: Stærk på nettet

  For 7.-10. klasse

  Stærk på nettet styrker elevernes færdigheder på nettet inden for overskrifterne: Søg, bedøm, gem, producer, del og deltag og er således et værktøj, hvor eleverne arbejder bredt med digital dannelse. 

  Undervisningsforløbet består af undervisningsværktøj + workshop i klassen. Herefter arbejder klassen videre med undervisningsværktøjet under et af de tre forløb: Eleverne som ambassadører, Takt og Tone på nettet og/eller Skab din egen Wiki. 

  Værktøj og workshop er udviklet af Københavns Biblioteker og Center for Digital Dannelse i samarbejde med Silkeborg Bibliotekerne og Billund Bibliotekerne med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

  Tidsforbrug:

  Minimum et dobbeltmodul 

  Sådan kommer du i gang:

  Stærk på nettet er gratis at bruge for alle

  https://wikidigi.dk/

  kontakt bibskole@roskilde.dk for mere information

   

 • Undervisningsforløb: Neb-Senus forbandelse

  For 5.-7. klasse 

  Neb-Senus forbandelse er et undervisningsspil, der kombinerer læring, leg, gamification og bevægelse. Spillet er udformet som en kiste omspundet af en ægyptisk forbandelse, eleverne skal bryde. Kisten og rekvisitterne er taktile og næsten udelukkende fremstillet i naturmaterialer, bl.a. ægyptisk sommerpapyrus!
  Historien sætter samtidig en specifik kompetence i spil med en bevægelsesleg, hvor eleverne i hold kappes om at finde løsninger. Når legen er afsluttet, skal deltagerne samarbejde om at få løst gåden, så næste rum i kisten kan låses op.

  Værktøjet skiller sig ud ved at inkorporere leg og bevægelse, og sætte et ægyptisk historieunivers i spil.

  Neb-Senus Forbandelse er produceret af Helsingør Kommunes Biblioteker med støtte fra Slots- og kulturstyrelsen.

  Tidsforbrug:

  Fem dobbeltmoduler 

  Sådan kommer du i gang:

  Roskilde bibliotekerne har én kiste til frit udlån for kommunens folkeskoler.

  Skriv til bibskole@roskilde.dk for at låne kisten.

 • Undervisningsforløb: SøgSmart

  For 3.-9. klasse

  SøgSmart er et digitalt værktøj, der understøtter grundskoleelevers arbejde med informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering. Værktøjet egner sig særligt godt til at søge kilder til en konkret opgave, hvor eleverne bliver guidet gennem de forskellige søgestadier fra at bruge søgeord til at vurdere kilderne i sidste ende.

  SøgSmart er udviklet af De danske Centralbiblioteker og CFU.dk med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

  Tidsforbrug:

  Minimum et dobbeltmodul 

  Sådan kommer du i gang:

  http://søgsmart.dk

  SøgSmart er gratis at anvende for alle. Værktøjet anvendes af undervisere og elever med UNI-Login. Andre interesserede kan oprette en profil uden brug af UNI-Login.

  Kontakt bibskole@roskilde.dk for mere information.

   

 • Undervisningsforløb: Søgestrategi og kildekritik til konkret projekt eller opgave

  7.-10. klasse

  Undervisningen tager emnemæssigt udgangspunkt i en konkret opgave, eleverne skal i gang med.

  Formålet er, at eleverne ved besøget på biblioteket har fået en masse gode kilder til den konkrete opgave.

  Relevante databaser og online resurser trækkes frem, ligeså hjemmesider.

  • Find søgeord
  • Brug relevante databaser
  • Brug bibliotekets hjemmeside
  • Vurder kildens troværdighed

  Tidsforbrug:
  Halvanden time på biblioteket

  Sådan kommer du i gang:

  Tilbuddet planlægges udbudt i en begrænset periode to gange årligt, efterår og forår.

  Lærere er også velkomne til at sende en forespørgsel om tilbuddet via bibskole@roskilde.dk i god tid inden elevernes opgaveskrivning.

 • Undervisningsforløb: Generel intro til kildekritik, fake news og søgestrategi

  7.-10. klasse

  Formålet er, at de ved besøget har fået redskaber til at kunne begå sig kildekritisk og mere strategisk og reflekterende i deres søgninger.

  • Find søgeord
  • Lav en mere avanceret Google søgning
  • Brug relevante databaser
  • Brug bibliotekets hjemmeside
  • Vurder kildens troværdighed
  • Fake news

  Tidsforbrug:

  Halvanden time på biblioteket 

  Sådan kommer du i gang:

  Tilbuddet planlægges udbudt i en begrænset periode to gange årligt, efterår og forår. 

  Lærere er også velkomne til at sende en forespørgsel om tilbuddet via bibskole@roskilde.dk

   

   

 • Undervisningsforløb: Lærerworkshop

  Klubberne arbejder med digital dannelse på flere niveauer:

  • Et understøttende niveau for forældre, hvor de via klubbens hjemmeside kan indhente information og diverse apps, lovgivning og gode råd til dialog med deres børn omkring
   sociale medier.
  • Konkrete undervisningstilbud, der bliver faciliteret af de sociale medieambassadører
  • Ung til Ung dialog ved Digitalisterne

  Pris for dette efter aftale med klubleder eller Maiken Ekstrand Krogdahl 

  • Konkret forløb for lærere, som bliver faciliteret af koordinator for de sociale medie- ambassadører.

  Dette forløb er gratis for folkeskoler i Roskilde.

  Forløbet strækker sig over 4 gange og indeholder følgende:

  Modul 1: 2 timer

   Undervisning/Workshop Indhold - "Hvad er det, I skal vide?"

  • Intro: Hvad er det for en verden, vi befinder os i? – Hvorfor er det så vigtigt, at vi ved noget? 

  • Overvejelser i forhold til undervisningen i Digital Dannelse 

  • Kort definitionsbeskrivelse/Hvad ligger der i det?: "Grooming", "Digital mobning", "billeddeling". 

  • Digital mobning – Hvorfor fylder det så meget i børnenes liv? 

  • Kort beskrivelse af de forskellige medier/platforme, som børnegruppen befinder sig på. 
(Her er det målrettet indskoling, mellemtrin eller udskoling.) 

  • Koncentrationsbesvær/stress - Hvad kræver det af os som professionelle? 

  • Afslutningsvis: En bevidsthed omkring det etiske i en "åben profil" 

  • Hvilke(t) (undervisnings)materiale ligger offentligt tilgængeligt og hvor? 


  Modul 2: 
1 time 


  • Handleplan/Undervisningsplan – Hvad gør I? Hvad er processen? 


  Modul 3:
1 lektion

  • Vi følger undervisningen 


  Modul 4:
1 time

  • Evaluering af undervisningsforløbet 

  • Introduktion til den tilhørende sociale medieambassadør for området. 

  • Introduktion til "Ung til Ung – Digitalisterne"

  Kontakt: Maiken Ekstrand Kroghdal
  maikenrp@roskilde.dk
   

 • Undervisningsforløb: Digital borger

  Personale: 2 borgervejledere fra Borgerservice

  Tidsramme: 2 lektioner

  Niveau: Udskolingens 8. 9. og 10. klasser i Roskilde Kommune

  Formål og beskrivelse:

  Det er politisk besluttet, at al kommunikation med det offentlige skal digitaliseres. Det betyder, at alle over 15 år skal have et NemID, og at de har en digital postkasse, hvor de modtager al kommunikation fra det offentlige.

  Borgerservices formål er at gøre eleverne bekendte med den digitale postkasse og herunder de digitale selvbetjeningsløsninger i det offentlige. De unge skal vide dette, og være klar til det. Det betyder, at de ikke blot skal have NemID. De skal også vide hvorfor, hvordan og hvad de skal bruge det til. Forhåbentlig vil de også reflektere over, hvad digitalisering betyder for dem og for samfundet i det hele taget.

  Borgerservice vil introducere eleverne i brugen af løsningerne, opsætningen og de muligheder, der er på Borger.dk. Eleverne vil blive i stand til at benytte NemID på en sikker måde, så de efterfølgende kan navigere på de digitale platforme på fornuftig vis.

  De elever, som allerede har NemID, får muligheden for at afprøve selvbetjeningsløsningerne på egen hånd i et fuldt funktionelt system, der til forveksling ligner de rigtige løsninger på Borger.dk.

  Hvis elever, som er fyldt 15 år ikke har nøglekort til NemID, kan de få udstedt et nøglekort fra Borgerservice via et gyldigt pas eller med et sundhedskort samt en dåbsattest. Dette skal gøres via personligt fremmøde hos Borgerservice.

  Undervisningsform:

  Introduktion via Powerpoint og "hands on".

  Kontakt:

  Undervisning arrangeres løbende efter aftale med klasselæreren eller skolelederen.
  Tilmelding skal ske via mail ved henvendelse til rejsehold@roskilde.dk, hvor der efterfølgende aftales nærmere med den enkelte skole.

 • Link: Digital Borger

  Udgiver: EMU - Danmarks læringsportal:

  Navn: Digital interaktion med det offentlige

  Henvender sig til: Udskolingen

  Beskrivelse: Til udskolingen er der lavet et tema, der handler om Digital kommunikation med det offentlige. Her får du en kort introduktion til temaet samt henvisninger til en række materialer, der kan benyttes i undervisningen, bl.a. youtube-videoer om digital post, eller en demoside, der introducerer eleverne til borger.dk og sundhed.dk

  Link: https://www.emu.dk/modul/digital-interaktion-med-det-offentlige-1

   

 • Link: Vær digital

  Udgiver: EMU - Danmarks læringsportal

  Navn: Vær digital

  Henvender sig til: Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen samt skolens ledelse og det pædagogiske personale

  Beskrivelse: Vær digital giver en introduktion til digital trivsel med vejledninger til anvendelse af materiale på alle klassetrin. Derudover er der vejledninger til digital trivsel og til, hvad en digital beredskabsplan kan indeholde samt vejledninger til skolens ledelse om arbejdet med digital dannelse.

  Link: https://www.emu.dk/modul/v%C3%A6r-digital

 • Link: God tone i online kommunikation

  Udgiver: EMU - Danmarks læringsportal

  Navn: God tone i online kommunikation

  Henvender sig til: Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen samt skolens ledelse og det pædagogiske personale

  Beskrivelse: På denne side får du en kort introduktion til temaet, God tone i online kommunikation, der blandt andet omhandler adfærd på sociale medier, forebyggelse og håndtering af digitale konflikter samt en række henvisninger til undervisningsmateriale henvendt til alle klassetrin. Derudover er der også materiale henvendt til skolens ledelse og det pædagogiske personale.

  Link: https://www.emu.dk/modul/god-tone-i-online-kommunikation-0

 • Link: Digital mobning i skolen - for lærere og forældre

  Udgiver: DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø

  Navn: Digital mobning i skolen

  Henvender sig til: Lærere og forældre

  Beskrivelse: På denne side finder du rapporten ‘Hvordan har du haft det på internettet i dag?’ fra december 2016, som omhandler digital mobning i skolen. Siden giver et overblik over relevante pointer samt en række råd til både skole og forældre. På siden kan man både tilgå den fulde rapport samt et mindre sammendrag heraf. Derudover kan man bestille undervisningsmateriale i form af dialogkort, som kan anvendes i arbejdet med digital mobning.

  Link: http://dcum.dk/undersoegelser/digitalmobning

 • Link: Sikker chat

  Udgiver: Red Barnet

  Navn: SikkerChat - sikker adfærd på nettet

  Henvender sig til: Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen, lærere og forældre

  Beskrivelse: Red Barnet har i samarbejde med Det kriminalpræventive råd lavet siden ‘SikkerChat’, som henvender sig til både lærere, elever og forældre med både råd og vejledning. På siden finder du derudover en lang række undervisningsforløb, der er henvendt til indskoling, mellemtrin og udskoling.

  Link: https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/

 • Link: IT-kriminalitet

  Udgiver: DKR - Det kriminalpræventive råd

  Navn: IT-kriminalitet

  Henvender dig til: Forældre, lærere og det pædagogiske personale

  Beskrivelse: På Det kriminalpræventive råds hjemmeside er der et tema om IT-kriminalitet, hvor man kan få forklaringer på forskellige begreber inden for IT-kriminalitet samt vejledninger til, hvordan man skal forholde sig, hvis ulykken er sket. Temaerne omhandler blandt andet om deling af billeder, identitetstyveri, handel på nettet og grooming. Derudover indeholder siden en ordliste med forklaring på forskellige termer inden for feltet.

  Link: https://www.dkr.dk/it/

 • Link: Online trivsel

  Udgiver: DR.DK/Skole

  Navn: Online trivsel

  Henvender sig til: Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen

  Beskrivelse: På dr.dk/skole har de lavet en side om online trivsel. Her finder du en samling af forskellige korte filmklip, der omhandler alt fra privatliv på nettet til digital mobning samt en række arbejdsopgaver, som kan anvendes i undervisningen.

  Link: https://www.dr.dk/skole/seksualundervisning/online-trivsel

 • Link: Over stregen på nettet

  Udgiver: DR.DK/Skole

  Navn: Over stregen på nettet

  Henvender sig til: Mellemtrinnet

  Beskrivelse: Under temaet ‘Over stregen på nettet’ har DR Ultra i samarbejde med Red Barnet lavet fire afsnit af serien Klassen, der omhandler hvornår man går over stregen på nettet. Hvert afsnit har forskellige temaer som f.eks. onlinevenner, og pinlige billeder. Til hvert afsnit er der også en lærervejledning, som giver et bud på, hvordan materialet kan anvendes i undervisningen.

  Link: https://www.dr.dk/skole/over-stregen-paa-nettet

 • Link: Facebook

  Udgiver: DR.DK/Skole

  Navn: Facebook

  Henvender sig til: Udskolingen

  Beskrivelse: Et andet tema på dr.dk/skole omhandler Facebook og henvender sig primært til samfundsfag. Her er en række klipsamlinger, som alle omhandler Facebook og forskellige aspekter af at være bruger på det sociale medie.

  Link: https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/facebook

 • Link: Da jeg blev delt

  Udgiver: DR.DK/Skole

  Navn: Da jeg blev delt

  Henvender sig til: Udskolingen

  Beskrivelse: Da jeg blev delt er en specialudgave af DR Ultra programmet Ultra Nyt. Udsendelsen tager udgangspunkt i en virkelig historie, om to piger der har fået delt billeder mod deres vilje. Dele af programmet er optaget på Trekronerskolen i Roskilde, hvor en klasse kommenterer på den konkrete episode.

  Link: https://www.dr.dk/tv/se/ultra-nyt/ultra-nyt-2016/da-jeg-blev-delt-en-ultra-nyt-special

 • Link: Kreativ producent

  Udgiver: EMU - Danmarks læringsportal

  Navn: Digitale kompetencer

  Henvender sig til: Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen samt skolens ledelse og det pædagogiske personale

  Beskrivelse: Temaet om digitale kompetencer sætter fokus på eleven som producent ud fra fire elevpositioner. Siden indeholder undervisningsmateriale henvendt til indskoling, mellemtrin og udskoling samt materiale til skolens ledelse og det pædagogiske personale.

  Link: https://www.emu.dk/modul/digitale-kompetencer

 • Link: IT-sikkerhed

  Udgiver: EMU - Danmarks læringsportal

  Navn: IT-sikkerhed

  Henvender sig til: Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen samt skolens ledelse og det pædagogiske personale

  Beskrivelse: Sikkerhed på nettet er et tema, som omhandler overvågning, phishing og digitale fodspor. Her finder du også en række henvisninger til undervisningsmateriale til alle klassetrin. Derudover er der også materiale henvendt til skolens ledelse og det pædagogiske personale.

  Link: https://www.emu.dk/modul/it-sikkerhed

 • Link: Fup på nettet

  Udgiver: DR.DK/Skole

  Navn: Fup på nettet

  Henvender sig til: Udskolingen

  Beskrivelse: Dette indhold er henvendt til samfundsfag for elever i udskolingen. På hjemmesiden finder man en række gode råd til netsikkerhed samt korte videoer om alt fra beskyttelse af CPR-nummer til, hvordan man spotter en fupbutik på nettet. Derudover er der en sjov test, hvor eleverne kan se, hvilken type de er, når det kommer til sikkerhed på nettet. På siden findes også en lærervejledning til anvendelse af materialet i undervisningen.

  Link: https://www.dr.dk/skole/samfundsfag/fup-paa-nettet

 • Kontaktliste: Sparring & rådgivning

  Digitaliseringsplan og forvaltning

  Inddragelse af skolebestyrelse, elever, elevråd og forældre

   

  Skole og klub

  John V Christiansen

   

  johnchr@roskilde.dk

   

  Digitale borger

  NemID, skat, E-boks m.m.

   

  Borgerservice

  Emel Ugurlu

   

  emelu@roskilde.dk

   

  Kreativ producent

  Kildekritik og søgestrategier

   

  Folkebiblioteket

  Stine Hansen

   

  bibskole@roskilde.dk

  Social på nettet

  Digitale platforme og apps

  Adfærd, stil & kommunikation

  Klubkoordinator, sociale medier

  Maiken Ekstrand Krogdal

   

  maikenrp@roskilde.dk

   

  Fritiden på nettet

  Spil, grupper, Messenger m.m.

   

  Skole og klub

  Lene Dahl

   

  Klubkoordinator

  Maiken Ekstrand Krogdal

   

  lenedahl@roskilde.dk

   

  Digitale antimobbestrategier

  • værdisæt
  • beredskab
  • politianmeldelser

   

  SSP kontoret

  Lotte Birkedal

   

  lottebi@roskilde.dk

   

  Sikker på nettet

  • Indstillinger
  • Lovgivning
  • Sletning af data
  • Anmeldelser

  Klubkoordinator

  Maiken Ekstrand Krogdal

   

  SSP kontoret

  Lotte Birkedal

   

   

  maikenre@roskilde.dk

   

   

  lottebi@roskilde.dk

   

Publikationer

Senest opdateret

25.06.2018