You are here

Elevens Alsidige Udvikling (EAU-ROS)

Nyt Roskilde-materiale er udviklet til det fortsatte arbejde med at understøtte elevens alsidige udvikling. Materialet har fået navnet: EAU-ROS.

I foråret 2017 har en bredt repræsenteret arbejdsgruppe med blandt andre skoleledere, klubledere, afdelingsledere, lærere og pædagoger udviklet EAU-ROS, som er et materiale, der har til formål at understøtte skolernes og medarbejdernes arbejde med elevernes alsidige udvikling.

Ambitionen er, at EAU-ROS medvirker til udviklingen af en fælles systematik, en fælles ramme og et fælles sprog, der bidrager til at skabe mere viden om hver enkelt elev og derved mulighed for sammenhængende pædagogiske indsatser i overgange og endnu mere kvalificerede grundlag for at foretage UPV. 

Materialet er bygget op omkring fire kompetenceområder og består dels af en introduktion (som du kan downloade herunder) og dels af tre dialogspind og et dialogskema til hvert af de fire kompetenceområder. Du kan downloade alle dialogspind og dialogskemaet nedenfor. 

Udover mulighederne for download her på siden, foreligger dialogspindene også på MinUddannelse – om end bygget op på en lidt anden måde, end der lægges op til i download-materialet. Derfor er det naturligvis afgørende, at man på den enkelte skole og (måske) i det enkelte team, drøfter hvordan arbejdet med EAU kan integreres med MinUddannelse. 

Materialet er stadig under udvikling, og vil inden skoleåret 2018/2019 blive justeret og tilpasset, så det bedst muligt understøtter det pædagogiske arbejde. Arbejdet med materialet følges således af en følgegruppe – og vi hører meget gerne om konkrete erfaringer og modtager gerne anbefalinger til hvordan materialet kan udvikles yderligere.

EAU-ROS materialer

Senest opdateret

20.10.2017