You are here

Et godt børneliv i SFO

Undersøgelsen 'Et godt børneliv i SFO - nu og i morgen' er udarbejdet i 2018 af skoler og forvaltning og indeholder fem forskellige perspektiver på, hvad der kendetegner kvalitet i Roskildes SFO'er.

Undersøgelsen belyser, hvordan børn og forældre i fem SFO'er oplever hverdagen i SFO og hvilke forventninger, de har. Derudover belyses det, hvilke pædagogiske kvalitetskriterier skolen pejler efter og hvordan disse kan iagttages og udfordres gennem kollegial observation og dialog. Endelig stilles der skarpt på de fem skolers arbejdstidstilrettelæggelse og udvalgte strukturer.

Formålet med undersøgelsen er at skabe lokal viden om, hvordan det gode børneliv i SFO ser ud i dag med henblik på at igangsætte en dialog på tværs af skoler og forvaltning i Roskilde Kommune. Dialogen skal målrettet sætte fokus på udvikling af den fritidspædagogiske praksis i SFO, betingelserne for denne og ledelsen heraf.

I publikationen nedenfor kan du læse undersøgelsens design og resultater. Det skal i denne forbindelse nævnes, at undersøgelsen ikke danner grundlag for at drage nogen konklusion angående det gode børneliv i SFO. De præsenterede resultater er lokale perspektiver på udvalgte aspekter, som skal skabe refleksion og dialog i det videre arbejde med at identificere pejlemærker for kvalitet i skolefritidstilbuddet. Både lokalt og fælleskommunalt.

Publikationer

Senest opdateret

10.09.2018