You are here

Klasseledelse og feedback

Klasseledelse og feedback spiller en central rolle for elevernes trivsel, motivation og læringsudbytte.

På en række af Roskildes skoler arbejder lærere og pædagoger i år med at udvikle kompetencer indenfor feedback og klasseledelse. Meget af kompetenceudviklingen er knyttet op på de kompetencepakker, som er udviklet af Program for Læringsledelse. Arbejdet med klasseledelse og feedback prioriteres da vi ved, det har stor betydning for elevernes læring og trivsel.

Klasseledelsen er rummelig, giver plads til elevernes forskellighed og inddrager eleverne i arbejdet med klasseværdier, så eleverne får ejerskab til dem. Lærere og pædagoger skaber tydelighed, klarhed og struktur i elevernes skoledag og understøtter udviklingen af motiverende læringsmiljøer, som er præget af dialog. Lærere og pædagoger er desuden optagede af at skabe gode voksen-barn-relationer og sætter gode rammer for, at elevernes interne relationer udvikles, så de understøtter klassen som et fælles læringsrum.

Lærere og pædagoger læringsleder eleverne og udvikler sammen med klassen et sprog om læring, hvor intentioner, læringsstrategier og selvregulering oversættes i praksis og i elevhøjde. De udvikler løbende klassens feedbackkultur, så den understøtter elevernes læring.

Lærere og pædagoger understøtter, at elevernes individuelle og fælles tilgang til læring i et givent læringsforløb er præget af spørgsmålene: Hvad har jeg/vi lært? Hvad er jeg/vi i gang med at lære? Og hvad er mit/vores næste skridt? Og de arbejder løbende med, hvordan eleverne udvikler et sprog, hvor de lærer at reflektere og sætte ord på disse spørgsmål.

Klasseledelse og feedback er tæt forbundne og succeskriterier og kendetegn for, hvordan der kan iagttages deltagelse eller tegn på læring i undervisningen, er centralt. Uddannelseskonsulent og -forsker Dylan Williams peger på fem overordnede strategier i arbejdet med formativ vurdering og læringsfremskridt, og det er disse fem, som kompetencepakken fra Program for læringsledelse er knyttet op på. De fem strategier er:

•At klarificere, dele og forstå læringshensigter og succeskriterier

•At iscenesætte effektive klasserumsdiskussioner, aktiviteter og læringsopgaver, der frembringer vidnesbyrd om læring

•At give feedback, der fører læringen fremad

•At aktivere de lærende som undervisningsressourcer for hinanden

•At aktivere de lærende som ejere af deres egen læring

Du kan downloade et skema med Williams nøglestrategier her:

 

Link til Program for læringsledelse

Senest opdateret

20.10.2017