You are here

Læsehandleplan

Roskilde Kommune arbejder målrettet med elevens sproglige udvikling igennem hele skoleforløbet og i overgange og med et særligt fokus på læse- og skriveundervisning i alle fag frem til 2020.

Læsehandleplanen består af tre hovedindsatser, der tager afsæt i forsknings- og praksisbaseret viden. De tre hovedindsatser er:

  • fokus på sproglig udvikling (herunder læse- og skrivekompetencer og udvikling af fagsprog) i alle pædagogiske aktiviteter
  • systematisk opfølgning på alle elevers sproglige udvikling
  • understøttelse af overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelser

De tre hovedindsatser indeholder ni fokusområder, hvor der arbejdes med en række pejlemærker for kvalitet i skolens arbejde med elevens læring og sproglige udvikling. Skoleleder, skolens PLC-team og vejledere er centrale i arbejdet.

Et af de ni fokusområder er ”Elever i læse-skrive vanskeligheder, herunder ordblinde elever”. I menuen til højre kan du læse om et nyt tiltag: Roskilde Kommunes ordpatruljer, som er elevnetværk bestående af flere elever og lærere fra mellemtrinnet og udskolingen. Netværket kan yde support og støtte til ordblinde elever i dagligdagen på skolen. 

Læs mere om læsehandleplanen.

Faglige oplæg

  • Sprogbaseret undervisning i børnehaveklassen

    Mette Bech, pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen på Professionshøjskolen Absalon, ses som oplægsholder i to film fra to kursusgange i september 2017.

    Du finder filmene om sprogbaseret undervisning her.

Publikationer

Senest opdateret

22.06.2018