You are here

Naturfag

  • Sommerscience 2017

    Sommerscience 2017

Naturfagene udvikler sig i de her år og der er mange nye tilbud til glæde for elevernes læring og motivation. Både på tværkommunalt niveau og lokalt på skolerne er der inspiration at hente.

Ved at oprette tværkommunale netværk, udpege kommunale fagkoordinatorer og ved støtte lokale initiativer til fælles indsats og videndeling er naturfagene inde i en positiv udvikling.

Fra 2017/2018 er det gjort obligatorisk for skolerne at have en matematikvejleder og være repræsenteret i et kommunalt netværk. En lærer fra Absalons Skole, Flemming Anderson, har som matematikkoordinator fået til opgave at støtte netværket og den enkelte vejleders arbejde samt fremme lokale initiativer. Se fx Matematik på Tværs.

Et netværk for de øvrige naturfag er pt. under udvikling og støttes på tilsvarende måde af en naturfagskoordinator, Tommy M. Rasmussen, lærer ved Trekronerskolen.

Boserupgård Naturcenter har siden sin start i 2013 haft travlt med at følge med sin egen succes og efterspørgslen. Tilbuddet opjusteres løbende, og fra 2018 vil der være tre fastansatte naturvejledere til at hjælpe dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune.

Samarbejder med ungdomsuddannelser, andre uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i kommunen bindes sammen og styrkes i indsatser som fx naturvidenskabsfestivalen og overgange i naturfag.

Nye lokale ideer og indsatser vokser sig langsomt store og involvere flere og flere elever og skoler.

Sommerscience i uge 32 var efter to år vokset til i 2017 at rumme 40 elever på 4.-5. klassetrin fra 14 skoler.

First Lego League fylder på en lørdag i november 2017 Trekronerhallen med elever, som dyster i at programmere robotter og holde naturfaglige oplæg.  Her i år 2 er 32 hold tilmeldt og til nyskabelsen, FLL Junior for 6-9 årige er der tilmeldt 30 hold.

For at styrke de enkelte indsatser og den kommunale videndeling er der taget de første skridt i retning mod en naturfaglig talentstrategi, Science Talenter i Roskilde, STiR.

Relevante links:

Sciencetalenter i Roskilde 

Roskilde Naturvidenskabsfestival

Overgange i naturfag

Boserupgård Naturcenter

Senest opdateret

13.08.2018