You are here

Jesper Larsen om ledelse i nye pædagogiske landskaber

Konsulent i Ungdomsringen Jesper Larsen holder oplæg for skole- og klubledelser januar 2018

Hvilke potentialer og udfordringer kan vi få øje på, når vi drøfter, hvordan skole og fritid i dag kan bidrage til børns læring, trivsel, udvikling og dannelse?

Hvordan har fritids- og ungdomspædagogikken udviklet sig gennem tiden og hvilke betingelser for ledelse kan vi få øje på i dag?

På dette års lederseminar for skole- og klubledelser i Roskilde Kommune var temaet 'Grænsekrydsende ledelse'. Skoler og klubber må i dag engagere sig i nye netværk og partnerskaber på tværs af grænser mellem institutioner og organisationer og mellem skole og fritid. Dermed er samarbejde mellem forskellige faggrupper og med lokalsamfund en vigtig ledelsesopgave.

Udviklingskonsulent i Ungdomsringen Jesper Larsen bidrog på lederseminaret med perspektiver på ledelse i nye pædagogiske landskaber med afsæt i fritiden. Som del af oplægget blev en praksisnær kompetenceudviklingsstrategi: Undersøgende ledelsespraksis igennem "next practice projekter" præsenteret - en strategi, som Roskilde Kommune sammen med Ungdomsringen og CBS arbejder med i dette skoleår. Nogle af de foreløbige erfaringer i Roskilde Kommune inddrages undervejs i oplægget.

Hør og se Jesper Larsens oplæg i filmen ovenfor og download hans slides her: PDF icon Jesper_Larsen_Ledelse_i_nye_paedagogiske_landskaber.pdf  

Senest opdateret

09.02.2018