You are here

Databeskyttelse

Roskilde Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

For at vi kan levere en god kommunal service, har vi i mange sammenhænge brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder for eksempel informationer om borgere, kontaktpersoner i foreninger og virksomheder, ansatte og andre samarbejdspartnere.

På denne side finder du overordnet information om, hvorfra Roskilde Kommune indhenter dine oplysninger, og hvor længe vi gemmer dem.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger nederst på siden eller læs mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Spørgsmål og svar

 • Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

  I forbindelse med behandling af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig.

  Ved disse behandlinger bestræber vi os på ikke at indhente flere oplysninger end de, der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

 • Hvor henter vi oplysninger om dig?

  Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, såsom indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 

  Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

 • Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

  Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

  Det enkelte fagområde skal (hvor det er muligt) oplyse dig mere præcist om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

 • Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunen håndterer dine persondata korrekt

  Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren giver uvildig rådgivning og er uafhængig af kommunens administration.

  Du finder kontaktoplysningerne på databeskyttelsesrådgiveren nederst på denne side. Vi opfordrer til, at du sender sikker post, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

 • Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling, eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

  Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over sagsbehandling, eller klage over en afgørelse, kan du enten følge klagevejledningen, som fremgår af afgørelsen, eller henvende dig til kommunen.

 • Send sikker post til kommunen

  Når du sender dine oplysninger til os, vil vi opfordre dig til at sende følsomme eller fortrolige oplysninger via digital post. Den digitale post sendes krypteret.

  Det betyder, at sikkerheden er meget høj – også højere end ved almindelig papirpost eller e-mails.

  Send sikker post til kommunen

Kontakt

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Tlf 72 27 30 02

Senest opdateret

07.08.2018