You are here

Læringsgrundlag

Byrådet i Roskilde Kommune har i foråret 2016 vedtaget et fælles læringsgrundlag for kommunens dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Læringsgrundlaget skal være fælles retningsgivende og skal medvirke til udvikling af et fælles sprog om læring. Grundlaget skal understøtte samarbejdet om at skabe vellykkede overgange for børnene mellem dagtilbud og skole, SFO og klub og mellem folkeskole og ungdomsuddannelser.

Læringsgrundlaget er et udtryk for, at vi i Roskilde Kommune har høje forventninger. Det skal vi turde have, så vi hele tiden har fokus på, at ALLE børn og unge skal have mulighed for at udvikle sig, udnytte deres potentialer og få gode muligheder for at skabe deres egne liv og bidrage til fællesskaberne.

Du kan downloade hele læringsgrundlaget her:

PDF icon Læringsgrundlag Roskilde Kommune

 

Senest opdateret

31.07.2017