You are here

Kerneopgave

Vi har en fælles kerneopgave, som vi samarbejder med hinanden om. Ledelser, medarbejdere og forvaltning. I et tæt samarbejde og samspil med elever og forældre.

Vores fælles kerneopgave, eller eksistensberettigelse som nogen måske vil kalde det, er den, som vi alle er fælles om og derfor bærer et fælles ansvar for. Fra forskellige positioner og med forskellige opgaver, men med et fælles ansvar. 

Vores fælles kerneopgave omhandler alle børn og unges læring og trivsel og er i 2020-perspektiver formuleret således:

alle børn (6-17 år) i Roskilde Kommune, uanset social baggrund, lærer så meget som muligt, trives og udvikler sig positivt.

I arbejdet med kerneopgaven står vi på et fælles læringsgrundlag, som vægter såvel læring, trivsel, udvikling og dannelse. Derfor handler kerneopgaven også om, at:

alle børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden, rustet med kompetencer, der giver dem mod på og mulighed for at indgå aktivt i skabelsen af fremtiden – individuelt og i fællesskaber (fra ’Fælles læringsgrundlag for dagtilbud, skoler og fritidstilbud i Roskilde Kommune’, 2016)

Senest opdateret

05.12.2016