You are here

Mad og måltider

Gode rammer for mad og måltider handler om mere end at huske eleverne på at få spist deres madpakke. Det kræver en systematisk pædagogisk refleksion over spisepauserne og deres betydning for eleverne.

Når vi skal lykkes med at skabe gode rammer for mad og måltiderne i løbet af alle skoledage, er det vigtigt, at mad og måltider anskues som en integreret del af skolens kerneopgave. Det vil sige, at der på tværs af faggrupperne på skolen arbejdes sammen om at få skabt genkendelige og velfungerende rutiner omkring spisepauserne, så eleverne oplever, at måltiderne tillægges værdi på linje med de øvrige skoleaktiviteter.

Siden 2015 har dette område haft særlig fokus for Roskilde Kommune. Det har i tæt samarbejde med især tre skoler resulteret i guiden Mad og måltider i skolen, der blev lanceret i marts 2017 og henvender sig til alle medarbejdere i kommunens skoler. Formålet med guiden er at understøtte skolernes arbejde med maden og måltiderne og bidrage med vejledning og inspiration til at finde løsninger, der kan fungere på den enkelte skole. Du finder guiden nederst på siden. 

I tillæg til guiden er der udviklet en opskriftsmappe, der henvender sig til kantinelederne på skolerne. Opskriftsmappen rummer forslag til menuplaner og konkrete opskrifter på velsmagende retter der følger Roskilde Kommunes kostpolitik på børn og ungeområdet (herunder den økologiske omlægning) samt Fødevarestyrelsens anbefalinger for mad i skolen. Du kan nederst på siden finde links til udvalgte familievenlige opskrifter fra mappen.

Roskilde Kommune ønsker også at inddrage SFO’erne i dette arbejde, således at dagen anskues fra børnenes perspektiv og betragtes som en helhed med tid og rum til mad og måltider dagen igennem. Derfor er der til SFO’erne udviklet den selvstændige guide Mellemmåltider i SFO’en samt en praktisk opskriftskasse med inspiration til velsmagende, sunde og hurtige mellemmåltider.

Du kan finde materialerne nedenfor.

Materialer

Senest opdateret

28.03.2019