You are here

Manon de Jongh om ledelse af samarbejde på tværs

Dr. i organisationspsykologi Manon de Jongh holder oplæg for skole- og klubledelser januar 2018

Mere velfærd for færre ressourcer kræver samskabte løsninger med mange forskellige parter, hvor ledelse anerkendes som et fænomen, der rækker ud i verden.

For at lykkes kræver det et radikalt brud med den måde, hvorpå vi tænker samarbejde, organisation og ledelse.

På dette års lederseminar for skole- og klubledelser i Roskilde Kommune var temaet 'Grænsekrydsende ledelse'. Skoler og klubber må i dag engagere sig i nye netværk og partnerskaber på tværs af grænser mellem institutioner og organisationer og mellem skole og fritid. Dermed er samarbejde mellem forskellige faggrupper og med lokalsamfund en vigtig ledelsesopgave.

Manon de Jongh giver sit bud på, hvad fremtidens ledelse kalder på, hvad der er på spil i disse typer af samarbejde, hvad ledelsesopgaven egentlig er, og hvordan den enkelte kan skabe relevante og bæredygtige resultater samt håndtere sin egen indre kompleksitet.

Hør og se Manon de Jonghs oplæg i filmen ovenfor og download hendes slides her: PDF icon Manon_de_Jongh_Ledelse_af_samskabelse_og_samarbejde_paa_tvaers.pdf

 

 

Senest opdateret

01.03.2018