You are here

Ordpatruljer - nyt tiltag for ordblinde elever

Ordpatruljernes uddannelsesdag hos MV-Nordic i Odense

Ordpatruljer er et nyt tiltag for ordblinde elever på fire skoler i Roskilde Kommune. Ordpatruljer er organiserede elevnetværk, der skal styrke ordblinde elevers kompetencer og selvværd.

Som et nyt tiltag for ordblinde har Roskilde Kommune etableret ordpatruljer på fire af kommunens skoler. Ordpatruljer er elevnetværk bestående af flere superbrugere fra mellemtrinnet og udskolingen. Superbrugere er ordblinde elever, der har et særligt kendskab til læse- og skrivestøttende teknologi (LST), og derfor kan yde support og støtte i dagligdagen på skolen. Endvidere har hver skole udpeget to lærere som tovholdere, der har det overordnede ansvar for at facilitere og udvikle netværket på skolen.

Tanken med ordpatruljer er, at ingen elever skal være alene med deres læse- og skriveudfordringer. Med ordpatruljer skabes elevnetværk for skolens læseudfordrede elever, der skal medvirke til at øge elevernes selvværd samt bidrage til at give eleverne en bedre mulighed for at deltage i undervisningen på lige fod med alle andre elever.

Målet med ordpatruljer er:

  • At give ordblinde elever medansvar og medindflydelse for egen læring og styrke den enkelte fagligt, personligt og socialt gennem netværket
  • At øge brugen af læse-og skrivestøttende teknologi (LST) blandt elever, lærere og pædagoger

Du kan se filmen om ordpatruljernes uddannelsesdag hos MV-Nordic i Odense øverst her på siden.

Ønskes mere vide om etablering af ordpatruljer på kommunes skoler kontakt venligst: Mette Eriksen, Læsekonsulent i PPR

Senest opdateret

26.06.2018