You are here

PLC seminar 1 – samarbejde mellem ledelse og vejledere

  • Anne Himmelev

    Skoleleder Anne Aabrink fra Himmelev Skole om erfaringer med arbejdet i skolens PLC-team

Tirsdag den 5.september 2017 samledes skolernes PLC-team med det formål at styrke samarbejdet mellem ledelse og vejledere som en strategisk og dynamisk udviklingsenhed

Formålet med dagen var desuden at skabe overblik over og sammenhæng i de indsatser, som Skole og Klub inviterer skolerne ind i. Programmet vekslede mellem inspirerende praksisnære oplæg og skolevise drøftelser ud fra skolernes udviklings- og indsatsområder. Derudover tog skolerne fat på et analysedesign i forbindelse med det forestående arbejde med data i bl.a. Program for læringsledelse.

På denne side ses to af dagens oplæg og tilhørende slides fra:

Kristian Evendt: ”Samspillet mellem ledelse og vejledere”

Anne Aabrink og Maria Howard, Himmelev skole: ”Praksisfortælling”

Derudover kan du se slides fra Henrik Stockfleth Olsens (UCC) oplæg om ”Datasæt og analyseveje”

PLC-seminar 1: Oplæg og slides

Senest opdateret

10.10.2017