You are here

PLC-seminar 1 skoleår 2018-2019

  • uv

    Undervisningsdifferentieringens faglige tandhjul

Tirsdag den 18. september 2018 blev skoleårets første PLC-seminar afholdt i Roskilde Kongrescenter. Temaet var inkluderende og motiverende læringsmiløer og undervisningsdifferentiering.

Dette skoleår sætter vi særligt fokus på inkluderende og motiverende læringsmiljøer og alle børns deltagelsesmuligheder. På det første PLC-seminar blev der zoomet ind på undervisningsdifferentiering som et bærende princip for arbejdet med inkluderende og motiverende læringsmiljøer. 

Nedenfor kan du høre lektor Helle Kloppenborg fra Københavns Professionshøjskole brede princippet om undervisningsdifferentiering ud og komme omkring vejledere og lederes roller og positionering, ligeværdige relationer og elevens forventning om egen mestring. Oplægget kommer omkring seks aspekter ved undervisningsdifferentiering identificeret af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og beskrevet i et vidensnotat fra 2017. Link til EVAs vidensnotat: https://www.eva.dk/grundskole/undervisningsdifferentiering-grundskole

Nedenfor kan du desuden downloade Helle Kloppenborgs slides.  

Undervisningsdifferentiering v/Helle Kloppenborg

Publikationer

Undervisningsdifferentieringens faglige tandhjul

Inspireret af EVAs vidensnotat om undervisningsdifferentiering fra 2017 blev der til PLC-seminaret udarbejdet en illustration, som vi har valgt at kalde 'Undervisningsdifferentieringens faglige tandhjul'.

Du kan downloade illustrationen her.

Undervisningsdifferentiering_faglige_tandhjul_-_02.pdf

Senest opdateret

05.10.2018