You are here

PLC seminar 2 2017 - samarbejde mellem ledelse og vejledere

  • PLC2

    Skoleleder Nils Nørbo og inklusionsvejleder Kim Lind Christensen fra Tjørnegårdsskolen om erfaringer med at skabe inkluderende og motiverende læringsmiljøer

Tirsdag den 28.november 2017 afvikledes 2.seminar ud af fire. Igen samledes skolernes PLC-team med det formål at styrke samarbejdet mellem ledelse og vejledere som en strategisk udviklingsenhed.

Dagens formål var desuden at skabe overblik over og sammenhæng i de indsatser, som skolerne har fokus på i dette skoleår. Praksisnære oplæg og skolevise drøftelser ud fra skolernes udviklings- og indsatsområder var på programmet denne tirsdag. Et særligt fokus blev rettet på skolernes løbende opfølgning af udviklingsindsatserne samt på skolernes arbejde med digitaliseringsplanen. Endeligt fik skolerne lejlighed til at arbejde med deres foranalyse af T2.

På denne side ses et af dagens oplæg samt slides:

  • Nils Nørbo og Kim Lind Christensen fra Tjørnegårdsskolen: ”Inkluderende læringsmiljøer”

Derudover kan du se slides fra dagens andre oplæg:

  • Løbende opfølgning på skolens mål og indsatser

  • Digitaliseringsplan

  • T2 præsentation

PLC-seminar 2: Oplæg og slides

Senest opdateret

22.03.2018