You are here

Efteruddannelse i undervisningsfag

Alle elever i folkeskolen skal undervises af lærere, som har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende kompetence via efteruddannelse.

Det er målet for Roskilde Kommune i år 2020.

Derfor efteruddanner og opkvalificerer vi i Roskilde Kommune nu de lærere, der ikke har de formelle undervisningskompetencer i folkeskolens fag.

I 2020 vil cirka 350 lærere have taget en efteruddannelse i et af folkeskolens fag. Fagene udbydes i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Fagene udbydes i pakker af fire fag pr. år. I 2017/18 er det fagene billedkunst, biologi, geografi og tysk, og i 2018/2019 vil de sidste fire fag, fysik/kemi, madkundskab, musik og samfundsfag, blive udbudt. I 2019/2020 etableres et ”opsamlingheat” for lærere, som er blevet ansat efter 2014.

Formålet er i sidste ende at øge elevernes læring. Derfor tilstræbes at gøre efteruddannelsen så praksisnær som muligt.

Efteruddannelsen er opbygget som ”blended learning”, hvor der kombineres forskellige efteruddannelsesmetoder og afsluttes med en eksamen. Målet med at udbyde efteruddannelsen som blended learning er at sikre en fleksibel form for efteruddannelse, der kombinerer et højt fagligt niveau med, at lærerne stadig passer deres arbejde i folkeskolen og straks kan anvende deres nyerhvervede kompetencer.

I evalueringerne fra deltagerne kan man bl.a. læse:

  • Læsebyrden var lidt overvældende i starten, men er nu blevet mere overskuelig.

  • Min studievanthed er udfordret. Jeg skal vænne mig til at læse igen og indstille/forstå nye teorier.

  • At blive klogere er altid godt. Undervisningen foregår på en god måde med en god gennemgang af det læste stof samt tid til spørgsmål.

  • Det er meget praksisnært, hvilket er utrolig dejligt, men der er ikke nok tid.

  • Gode undervisere og godt materiale.

 

Senest opdateret

20.10.2017