You are here

Om professionelle læringsfællesskaber

Vi sigter mod at videreudvikle samarbejdet om kerneopgaven og skabe professionelle læringsfællesskaber i og omkring skolen.

I Roskilde Kommune arbejder vi sammen om kerneopgaven, og det gør vi som professionelle læringsfællesskaber, der kollektivt og systematisk arbejder med læring og læreprocesser og hele tiden har et kollektivt fokus på elevernes læring og trivsel. Hvis vi vil udvikle læringskulturen og skabe inkluderende og motiverende læringsmiljøer, er det vigtigt, at vi etablerer et kollektivt ansvar og en fælles forpligtelse.

Den synlige læringskultur og det inkluderende og motiverende læringsmiljø i skolen er båret af en tydelig vision og en fælles retning på samarbejdet om kerneopgaven. Kerneopgaven er kompleks og løftes ikke af én faglighed alene eller alene af den enkelte lærer eller pædagog. Det kollektive og tværprofessionelle kommer derfor i fokus, når vi skal sikre alle børns læring og trivsel, for vi ved at elevernes læring og trivsel øges i skoler, hvor lærings- og samarbejdskulturen er kollektivt undersøgende, systematisk reflekterende og skaber viden om samspillet mellem indsatser og deres virkning.

Et professionelt læringsfællesskab er kendetegnet ved at være synligt lærende. Det betyder, at tilgangen til samarbejdet og til koordinering og udvikling af indsatser er kollektivt og systematisk undersøgende og integrerer data og forskning: Hvad er elevernes forudsætninger? Hvad er næste udviklingszone og de næste læringsmål? Hvordan vil vi løbende involvere eleverne og synliggøre og følge op på, hvordan og hvorvidt de når målene? Hvordan vil vi give feedback og understøtte læreprocesserne undervejs? Hvilke klasse- og læringsledelsesstrukturer vil vi fokusere på? Og hvad har vi som team – vejledere og ledelse – brug for at udvikle og lære for at understøtte målene? Det professionelle læringsfællesskab sætter med sådanne spørgsmål læring på dagsordenen og har et fælles sprog om kerneopgaven.

Det professionelle læringsfællesskab samarbejder om at skabe viden om, hvad der er på spil og hvordan den pædagogiske praksis kan udvikles, så alle elever kan deltage endnu mere aktivt og få endnu mere udbytte af undervisningen.

Du kan her på siden finde oplysninger om nogle af de indsatser, der retter sig mod udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Indsatserne er placeret i menuen til højre.

Du kan downloade modellen her:

 

 

 

Senest opdateret

31.01.2018