You are here

Overgange

Når et barn og en ung forlader en velkendt hverdag i en velkendt institution til fordel for en hverdag i en ny institution, er det de voksnes ansvar, at denne overgang bliver så positiv som mulig.

Vi skal sikre alle børn og unges læring og trivsel. I overgangene skal vi arbejde med at skabe pædagogisk sammenhæng og bygge faglige broer, så vi understøtter det enkelte barns udvikling, læring og trivsel. 

 

Forskning i børns liv og udvikling understreger, at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og professionelle og indbyrdes mellem de professionelle, har en afgørende stor betydning for barnets overgang fra én institution til en anden og for barnets start det nye sted.

 

Samarbejdet har stor betydning for, at vigtig viden om barnet ikke går tabt. For at sikre at alle børn får den bedst mulige overgang fra en institution til en anden, er vi i Roskilde Kommune optaget af at skabe sammenhæng og vellykkede overgange for børn og forældre. Det gælder overgangen fra dagtilbud til skole, SFO til klub og fra skole til ungdomsuddannelser.

 

Byrådet i Roskilde er optaget af sammenhænge og vellykkede overgange. Nøgleordene er nysgerrighed, fælles læringsgrundlag, videndeling og brug af fagligt evidensbaserede metoder i den pædagogiske praksis. Her på siden kan du læse om indsatser indenfor overgangen fra dagtilbud til skole, SFO til klub og fra folkeskole til ungdomsuddannelser.

 

 

Senest opdateret

12.12.2016