You are here

PLC og vejledere

Opstart af PLC-teamets arbejde september 2015

Skolernes vejledere og ressourcepersoner er organiseret i PLC i en teamstruktur. PLC er skolens Pædagogiske Læringscenter.

PLC-teamet understøtter skoleudviklingsinitiativer i samspil med skoleledelsen på et tværfagligt grundlag. Ligeledes rådgiver teamet skoleledelsen og sparrer med denne ud fra eget fagområde i et tværfagligt perspektiv. Teamet er sammensat af skolens vejledere og ressourcepersoner og kan bidrage med mange fagligheder og sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen.

PLC OG TEAMORGANISERINGEN

PLC-teamet arbejder tæt sammen med skolens fagteam om udvikling af fagenes didaktik og det undervisende personales adgang til læremidler, der er aktuelle og opdaterede i forhold til forenklede Fælles Mål og indsatsområder. Skolen kan organisere sig med faglige vejledere, og en organisation med velfungerende fagteams er central for implementering af skolereformens paradigmeskifte fra undervisning til læring.

PLC-teamet understøtter det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synliggørelse af læring og evaluering i den afdelingsopdelte skole. Det aftales lokalt, hvordan dette organiseres i forhold til skolens øvrige teams.

PLC i Roskilde Kommune

 • PLC: EN STRATEGISK UDVIKLINGSENHED

  PLC-teamet understøtter skoleudviklingsinitiativer og den overordnede strategi i forhold til elevernes læring og trivsel og er central for skoleledelsens strategiske dispositioner og en vigtig sparringspartner.

   

  Skolens vejledere og ressourcepersoner arbejder sammen med skoleledelsen i dette strategiske forum om at understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med fokus på inklusion, synliggørelse af læring og evaluering. Der arbejdes med at sætte forskningsviden om læring i spil på skolen på et datainformeret grundlag.

   

 • PLC: ET FYSISK LÆRINGSRUM

  PLC er også et fysisk læringsrum på skolen - et rum for multimodale læringsaktiviteter.

  Her skal der være plads til fx fordybelse, gruppearbejde, værksteder og oplæg. Der skal være mulighed for sparring med og vejledning af elever og det undervisende personale, og man vil også blive inspireret af fx en relevant webside, en vigtig app, en god bog, en udstilling eller andre læringsmotiverende tiltag. PLC er også en aktiv spiller på det kulturelle område og central i kontakten til det omkringliggende samfund.  Ligeledes kan PLC være stedet for faglig fordybelse.

 • PLC: EN RESSOURCE

  I PLC kan det undervisende personale få vejledning og sparring i forbindelse med forberedelse og undervisning af vejledere og ressourcepersoner. Dette kan ske i den daglige forberedelse, men kan også formaliseres på fx teammøder, hvor en eller flere vejledere deltager. PLC rækker ud i klasserne og er med til at understøtte læringsaktiviteter, der kan bidrage til, at skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan.

 • PLC: FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR VEJLEDERE

  Kommunal funktionsbeskrivelse for vejledere med tilhørende uddannelseskrav. Gælder for følgende vejledere: Læsevejledere, dansk som andetsprogs-vejledere, inklusionsvejledere, matematikvejledere og læringsvejledere. Gælder fra 1.8.2017.

  PDF icon Funktionsbeskrivelser_-_nyeste_version_07_06_17.pdf

   

Publikationer

PLC i Roskilde Kommune