You are here

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber har ikke én form. De kan se forskellige ud i deres konstellationer, men er kendetegnet ved kollektivt at skabe viden om samspillet mellem indsatser og deres effekt.

I professionelle læringsfællesskaber anlægger lærere og pædagoger en analytisk og undersøgende arbejdsform, som er orienteret mod at forbedre deres egen og kollegernes professionelle praksis med henblik på at identificere og udvikle effektive principper for læringsledelse og pædagogisk praksis. 

Lærere og pædagogers professionelle læringsfællesskaber er kendetegnet ved at samarbejde på et forsknings- og datainformeret grundlag med fokus på udvikling af elevernes læring og trivsel. 

Samlet set samarbejder lærere, pædagoger og ledere i forpligtende fællesskaber, hvor de opstiller fælles mål og indsatser og justerer disse på baggrund af løbende og systematisk opfølgning, og hvor de hele tiden oplever en fælles forpligtelse på og et fælles ansvar for alle elevers læring og trivsel.

Videreudviklingen af samarbejdskulturen i retning af arbejdet som professionelle læringsfællesskaber er en central del af kompetenceudviklingsforløbene i Program for Læringsledelse. Kompetenceforløbet er bygget op om tre faser: 1) Hvad er et professionelt læringsfællesskab? 2) Hvorfor er det en god ide? 3) Hvordan gør man?

”En vedvarende proces hvor professionelle i uddannelsesfeltet arbejder samarbejdsorienteret i tilbagevendende kredsløb af fælles undersøgelser og praksisforskning med henblik på at opnå bedre resultater for de elever, som de underviser”. Sagt med andre ord, så handler det om et undersøgende samarbejde, der deler et fælles fokus på elevernes læring og trivsel og at det er en vedvarende proces.

Kompetencepakken i PFL identificerer fire grundlæggende spørgsmål. De er:

  1. Hvad ønsker vi, at eleverne skal vide og kunne?

  2. Hvordan kan vi vide, at de har lært det?

  3. Hvad vil vi gøre, hvis de ikke har lært det?

  4. Hvad vil vi gøre for at videreudvikle elevernes læring, når de allerede har nået målene?

Det er ikke alene det enkelte team i skolen, der er et professionelt læringsfællesskab, men det er hele systemet – men teamet er naturligvis en af grundpillerne i folkeskolen

Der er flere bud på, hvordan et professionelt læringsfællesskab kan defineres, og i Roskilde Kommune har vi vores eget bud, som vi orienterer os i. Du kan læse om dette bud her. Det trækker på en palet af forskningsresultater, men den afgørende og fælles begrundelse for at arbejde i og som professionelle læringsfællesskaber er, at det styrker vores kollektive kapacitet og professionelle dømmekraft og dermed elevernes læring, trivsel og udvikling.

 

Senest opdateret

06.12.2016