You are here

Sprogbaseret undervisning i børnehaveklassen

To kursusgange for børnehaveklasseledere og andre interesserede har bidraget til et dybere indblik i og erfaring med den australske genrepædagogik – også kaldet sprogbaseret undervisning.

Kurset blev afholdt i september 2017 og var dels et teoretisk oplæg ud fra de vigtigste pointer i sprogbaseret undervisning – og dels praktiske øvelser undervejs. Mellem de to kursusgange afprøvede kursisterne en ”Sprogbrugssituation” som produkt for fælles videndeling.

Mette Bech, pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen, Professionshøjskolen Absalon, ses som oplægsholder i nedenstående to film fra de to kursusgange.

Sprogbaseret undervisning i børnehaveklassen

  • Se Mette Bechs oplæg fra 1. kursusgang

  • Se Mette Bechs oplæg fra 2. kursusgang

     

Senest opdateret

20.10.2017