You are here

Om synliggørelse af læring og trivsel

Vi sigter mod en læringskultur, hvor læring og trivsel bliver synliggjort for den enkelte elev, og hvor vi som professionelle skaber viden om samspillet mellem indsatser og deres effekter.

Med synliggørelse af læring og trivsel betragter vi læring og trivsel som to elementer, der går hånd-i-hånd. Vi fokuserer altså på, at såvel læreprocesser som trivselstiltag gøres gennemsigtige og målrettede og gøres til genstand for systematisk og kollektiv undersøgelse og refleksion.

I den pædagogiske praksis er lærings- og trivselsmål, tegn på læring og feedback elementer i udviklingen af en synlig læringskultur. Der er et tydeligt fokus på at involvere eleverne i læreprocesserne, give feedback og synliggøre progression og indsatsområder for elever og forældre. Eleven skal med passende mellemrum reflektere over sammenhænge mellem læringsstrategier og deres virkning og hjælpes til at få øje på de faglige, sociale og personlige fremskridt. I den synlige læringskultur er eleven aktiv i egen læreproces og aktiv deltager i de forpligtende fællesskaber.

I Roskilde Kommune betragter vi synliggørelse af læring og trivsel bredere end for den enkelte elev alene. Udvikling af en synlig læringskultur i skolen involverer alle aktører – for alle aktører har et fælles ansvar for kerneopgave. På den måde styrker vi den individuelle og kollektive kapacitet og udvikler viden, færdigheder og kompetencer til gavn for elevernes læring og trivsel. Systematik er et nøgleord, når indsatser skal målrettes og undersøges for deres effekt. Vi må synliggøre de kollektive læreprocesser og være nysgerrige på både det, der virker og det, der ikke får den ønskede effekt.

Du kan her på siden finde oplysninger om nogle af de indsatser, som retter sig mod udvikling af en synlig læringskultur. Indsatserne er placeret i menuen til højre.

Du kan downloade modellen her:

Senest opdateret

13.12.2016