You are here

MinUddannelse

MinUddannelse er Roskilde Kommunes læringsplatform. Implementeringen understøttes med fælles kurser, men det er op til skoleledelserne at målsætte og tilrettelægge lokale udviklingsforløb.

Implementeringen af MinUddannelse vil løbe frem til 2020 og vil langsomt introducere personale, ledelse, elever og forældre til redskabets muligheder. Frem mod 2020 arbejder vi med at udvikle vores anvendelse af MinUddannelse. De seneste par års implementering har peget på et behov for en differentieret anvendelse og et blik på, at fx arbejdet med elevernes involvering rummer nogle andre potentialer i udskolingen end i indskolingen. Udviklingen på den enkelte skoler er båret af lokale superbrugere, ledet af lokale ledelser og understøttet af kommunale kurser.

Vores foreløbige erfaringer fra implementeringen af MinUddannelse er blandede. Flere professionelle har været skeptiske og haft et indtryk af, at MinUddannelse er bureaukratisk at arbejde med og for determinerende for deres praksis. Heldigvis er der også mange, der oplever MinUddannelse som et værktøj, der kan understøtte deres praksis – både individuelt og i teams – og oplever at blive inspireret af et tættere samarbejde omkring udviklingen af deres undervisningspraksis og ved at bruge biblioteket med læringsforløb. Men vigtigst, så viser en undersøgelse, at mange elever føler sig motiveret af arbejdet med MinUddannelse. De elever, som er blevet mødt med undervisningsmaterialer og opgaver gennem platformen, tager godt i mod det og synes, at undervisningen er motiverende. Som flere siger: ”Både opgaver, materialer og læreren er hele tiden tilgængelig.”

Forventningerne til arbejdet med MinUddannelse i skoleåret 2018/2019 er defineret af Skole- Børneudvalget (SBU) og indebærer, at der arbejdes målrettet med at udvikle gode elevplaner i MinUddannelse. I praksis betyder det, at:

 • Der skal laves elevplaner (i de af UVM påkrævede fag) for alle elever i MinUddannelse
 • Elevplanerne skal opdateres minimum to gange årligt i MinUddannelse

Vi tror på, at arbejdet med MinUddannelse har potentialer for at understøtte udviklingen inden for vores tre fælleskommunale nøgleområder. Nederst på denne side kan du læse mere om potentialerne indenfor hvert af de tre nøgleområder.

Hør mere om enkelte læreres første erfaringer med platformen i serien Mød din kollega

 

 

MinUddannelse og de tre nøgleområder

 • Synliggørelse af læring og trivsel

  Synliggørelse af læring og trivsel handler om at gøre det implicitte eksplicit, det handler om at gøre de enkelte læringsskridt synlige og forståelige for både elev og lærer. Det kan arbejdet med MinUddannelse bidrage til ved at rette opmærksomheden på det, der forventes af eleven, dokumentere hvilke læringsmål eleven har opnået og aggregere data om hver enkelt elevs faglige progression. Data gemmes i elevplanen, hvor den lagres sammen med eventuelle afleveringsopgaver samt vurderinger af elevens alsidige udvikling.

   

 • Inkluderende og motiverende læringsmiljøer

  Inkluderende og motiverende læringsmiljøer – handler om samspillet mellem den enkelte elevs forudsætninger og den pædagogiske praksis der konstituerer læringsmiljøet. I samspil med principperne fra nøgleområder 1, kan arbejdet i MinUddannelse således bidrage til at eleven får positive mestringsoplevelser og tager aktiv del i sine læreprocesser. På denne måde kan arbejdet med MinUddannelse bidrage til at skabe inkluderende og motiverende læringsmiljøer ved blandt andet at synliggøre elevens succeser, dokumentere skriftlig feedback og ved at tilskynde et fokus på undervisningsdifferentiering.

  Erfaringen viser, at mange elever føler sig motiveret af arbejdet med den digitale læringsplatform. De elever, som er blevet mødt med undervisningsmaterialer og opgaver gennem platformen, tager godt i mod det og synes, at undervisningen er sjov.

  Læringsplatformen er elevens værktøj til at tage aktiv del i sine læreprocesser, i det den rummer mulighed for elevens selvevaluering på både faglige mål og den alsidige udvikling. 

 • Professionelle læringsfællesskaber

  Professionelle læringsfællesskaber handler om et fælles fokus på kerneopgaven: Elevernes læring og trivsel. MinUddannelse kan bidrage til dette ved at invitere alle fagprofessionelle ind i rum, hvor den gode undervisningspraksis kan udvikles kollektivt. Alle undervisningsforløb deles som udgangspunkt på tværs af kommunens skoler gennem biblioteksfunktionen, hvor lærere og pædagoger også kan hente materiale fra forlag og kommunale samarbejdspartnere fra bl.a. Åben Skole.

  .

Senest opdateret

28.09.2018