You are here

Praksisviden, data og forskning

Roskildes skoler baserer deres pædagogiske praksis på samspillet mellem egne erfaringer, analyse af data og praksisnære forskningsresultater.

Lærere og pædagoger analyserer i læringsfællesskaber udvalgte klasse- og årgangsprofiler fra kortlægningsundersøgelsen, som gennemføres hvert andet år i Roskilde som følge af deltagelsen i Program for læringsledelse (PFL). Undersøgelsen gennemføres i 2015, 2017 og 2019.

I læringsfællesskaber bruger lærere og pædagoger data om elevernes læring og trivsel til at blive nysgerrige og stille kritiske spørgsmål til test og undersøgelser. Forskningsresultater inddrages for at styrke analysen og med henblik på at øge elevernes læring og trivsel. Lærere og pædagoger gennemfører supplerende undersøgelser, hvis analyserne peger på ukendte faktorer, som, med fordel, kan belyses.

Skoleledelsen analyserer skolens samlede kortlægningsresultat i forhold til andre undersøgelser. På baggrund af både læreres, pædagogers og ledelsens identifikation af udfordringer, besluttes det følgende års pædagogiske indsatser og deraf følgende kompetenceudvikling. Skoleledelsen sørger for trygge rammer om analyse af data, så hverken medarbejdere eller klasser udstilles.

Forskningsresultater kan ikke altid umiddelbart overføres til praksis, så lærere og pædagoger afprøver anbefalinger fra forskningens verden praksisnært og med henblik på blivende forandringer.

Senest opdateret

20.10.2017