You are here

Synliggørelse af læring og trivsel i SFO og klub

Alle 320 pædagogiske medarbejdere fra SFO og klub har i skoleåret 2015/16 været gennem et kompetenceforløb om synlig og målstyret læring i den fritidspædagogiske praksis

I Roskilde Kommune ønsker vi at forstå børns læring og udfordre dem bedst muligt i deres hverdag. Derfor har alle pædagogiske medarbejdere fra SFO’er og klubber været på kursus i Synlig læring og trivsel.

I løbet af 2015/16 bliver 320 pædagogiske medarbejdere klædt på til at arbejde systematisk med at sætte mål og synliggøre læreprocesser, der skal udfordre børnene og de unge i deres hverdag.

Målet er at;

  • udvide, udvikle og nuancere viden og færdigheder inden for synlig læring og målstyret læring,
  • skabe forankring og udvikling i den pædagogiske praksis gennem øvelser, refleksioner og implementering og at
  • udvikle et fælles sprog og læringsforståelse på tværs af skole og fritidspædagogisk kontekst.

Med fokus på børnene og de unge styrke forløbet medarbejdernes faglige sprog, der er et fundament for at lærere og pædagoger har et godt og fælles udgangspunkt for elevernes læring.

Kursusmateriale

Senest opdateret

13.12.2016