You are here

Temadag: KICKOFF og inspiration til arbejdet med pejlemærkerne

  • mhs

    Mette Høgh Stæhr fra Professionhøjskolen Absalon om børneperspektiver i det pædagogiske arbejde

Tirsdag den 2. oktober 2018 blev vores fem nye pædagogiske pejlemærker for et godt børneliv i SFO præsenteret på en temaformiddag for det pædagogiske personale, enkelte lærere og ledelser.

Formålet med formiddagen var:

• At præsentere og udfolde ’Pejlemærker for et godt børneliv i SFO’

• At inspirere til det lokale arbejde med pejlemærkerne

• At styrke dialoger på tværs af skoler
 
På dagen holdt antropolog og konsulent fra Professionshøjskolen Absalon oplæg om børneperspektiver som et gennemgående princip i det pædagogiske arbejde. Opgaven for skolerne er, på bagkant af temadagen, at udarbejde praksiseksempler indenfor pejlemærkerne, som indtænker børneperspektiver, og som kan inspirere til den pædagogiske praksis på tværs af skoler. Første pitstop på dette arbejde er i januar 2019, hvor de pædagogiske ledere samler de første erfaringer.
 
Nedenfor kan du downloade slides fra dagen og den guideskabelon, som blev uddelt til det videre arbejde.
 

Materialer fra dagen

Senest opdateret

02.10.2018