You are here

Tre nøgleområder

For at gøre vores vision til virkelighed fokuserer vi i fællesskab på tre nøgleområder.

De tre nøgleområder skal ses i sammenhæng med hinanden og anskues som det grundlag, vi skal bevæge os på frem mod 2020. Nøgleområderne står ikke alene, men styrker til sammen den fælles kurs og betoner på hver deres måde elementer af skoleudviklingen.

I dokumentet '2020-perspektiver' og i introduktionsfilmen til '2020-perspektiver' foldes de tre nøgleområder ud og illustreres i tre modeller. Fælles for de tre modeller - en for hvert nøgleområde - er, at de er centreret om elevernes læring og trivsel. Det betyder, at vi hele tiden må være undersøgende og nysgerrige på at skabe viden om samspillet mellem vores indsatser og deres effekt og betydning for elevernes læring, trivsel, udvikling og dannelse. Det er illustreret i hver model med et rødt centrum:

                                   

Undervisning og læring er uforudsigelige størrelser. Derfor skal vi hele tiden have vores opmærksomhed på samspillet og hele tiden være nysgerrige på, hvad der bidrager bedst til læring og trivsel.

De tre nøgleområder er: Synliggørelse af læring og trivsel; Inkluderende og motiverende læringsmiljøer; Professionelle læringsfællesskaber

De 3 nøgleområder

 • Synliggørelse af læring og trivsel

  ’Synliggørelse af læring og trivsel’ sigter overordnet mod udvikling af skolens læringskultur. En læringskultur, der skal gennemsyre hele skolevæsnet – både den konkrete undervisning og pædagogiske praksis, samarbejdet om denne praksis samt samarbejdet mellem skoleledelser og forvaltningen. Det er en læringskultur, hvor læreprocesser og progression synliggøres.

  Læs mere her

 • Inkluderende og motiverende læringsmiljøer

  ’Inkluderende og motiverende læringsmiljøer’ sigter overordnet mod den pædagogiske praksis og arbejdet med at skabe trygge og positive læringsmiljøer i skolen. Området retter fokus på seks udvalgte felter, som forskningen viser, har en afgørende positiv betydning for elevers motivation og deltagelsesmuligheder – både fagligt, socialt og fysisk.

  Læs mere her

 • Professionelle læringsfællesskaber

  ’Professionelle læringsfællesskaber’ sigter overordnet mod en videreudvikling af den samarbejdskultur, der skal understøtte og sikre udviklingen af den pædagogiske praksis. Det centrale for arbejdet som professionelle læringsfællesskaber er et fælles ansvar for og en fælles forpligtelse på kerneopgaven. Og så er det et spørgsmål om at sætte fællesskabets læring og vores samlede kapacitetsopbygning i spil.

  Læs mere her

Publikationer

Oversigt over de tre nøgleområder

Senest opdateret

06.03.2017