You are here

Om inkluderende og motiverende læringsmiljøer

Vi sigter overordnet mod at skabe trygge og positive læringsmiljøer i skolen, der både inkluderer og motiverer alle elever.

Vi betragter inkluderende og motiverende læringsmiljøer under ét. Viden om inklusion og motivation skal sammen bidrage til at skabe trygge og positive læringsmiljøer i skolen. Læringsmiljøer, der tager udgangspunkt i hver enkelt elevs forudsætninger og understøtter alle elevers potentialer. Elevers motivation og oplevelse af at være inkluderet er ikke forudsætninger for en god skolegang, men er et resultat af en pædagogisk praksis.

Løsninger på inklusions- og motivationsudfordringer ligger med andre ord ikke i ensidige forsøg på at tilpasse den enkelte til læringsmiljøet eller overbevise den enkelte om at tro mere på sig selv. Løsninger findes gennem et målrettet og systematisk arbejde med alle elevers forudsætninger og deltagelsesmuligheder i lærings-miljøet – såvel fagligt, socialt som fysisk. Og så skal vi være nysgerrige på, hvordan vi som en del af dette arbejde også kan understøtte alle elevers digitale deltagelsesmuligheder.

Det er centralt, at nøgleområde 1 og 2 ses i tæt sammenhæng med hinanden. ’Synliggørelse af læring og trivsel’ har en signifikant positiv effekt på elevernes læringsfremskridt og motivation og skal således bidrage til inkluderende og motiverende læringsmiljøer, hvor elevernes læring, motivation og tro på sig selv styrkes gennem reelle oplevelser af mestring.

Der er en palet af pædagogiske metoder, tilgange og felter, som kan tilgodese elevernes faglige, sociale og fysiske deltagelsesmuligheder og lyst til og mod på læring. Det er en palet, hvor vi har identificeret de seks felter, som forskningen påpeger, som udgangspunkt har størst betydning. Det er ikke alle felter der hele tiden og samtidigt skal aktiveres, men de skal væres til stede som en bevidsthed i de kollektive refleksioner over læringsmiljøer. Felter rummer metoder og elementer, som kan skabe både tryghed, struktur og gennemsigtighed og variation, nysgerrighed og fordybelse i læreprocesser. Og derfor er det pædagogiske og didaktiske områder og strategier, der skal gøres til genstand for systematisk og kollektiv undersøgelse og udvikling – uanset om det er felter der adresserer elevens forudsætninger og kompetencer, eller om det er felter der adresserer vilkår i læringsmiljøet.

Du kan her på siden finde oplysninger om nogle af de indsatser, der retter sig mod udvikling af inkluderende og motiverende læringsmiljøer i skolen. Indsatserne er placeret i menuen til højre.

Du kan downloade modellen her:

 

Materialer og links

Senest opdateret

20.10.2017